CNC Factory, AME och KUKA har tillsammans deltagit på SECO TOOLS temadagar ”smarta fabriker” de två senaste veckorna. De tre bolagen visade gemensamt upp en robotbaserad gradningsutrustning.  Genom att flytta enklare bearbetning från verktygsmaskinen till en robot frigörs kostsam maskintid. Tack vare stabila robotar från KUKA och programvara Robot Master från AME förenklas programmeringsarbetet väsentligt.

-Vi vill visa att en robot kan göra mer än att ladda och lossa en maskin, exempelvis grada, säger Mikael Svensson, CNC Factory

Att använda robotar till enklare bearbetning är något som de tre företagen är övertygade om.

2018-02-08T10:19:47+00:00april 10th, 2017|