AUTOMATION2018-02-08T10:19:47+00:00

AUTOMATION

Produktbaserad automation

I produktbaserad automation har vi vänt på begreppen. Automationen är inte byggd för en specifik produkt utan framtagen för att passa en viss uppgift – en standardiserad och välbeprövad lösning till en mängd olika produkter.
Produktbaserad automation är lättanvända system till ett mycket konkurrenskraftigt pris.


RoboJob

– Maskinbetjäning för korta serier!
Genom vårt samarbete med belgiska RoboJob kan vi erbjuda användarvänliga robotlösningar för obemannad produktion med svarvar och fräsar. Speciellt lämpade för små och medelstora serier, mycket kompakt, snabba omställningstider och användarvänligt gränssnitt. Ökar andelen maskintid trots färre mantimmar. RoboJob ökar helt enkelt lönsamheten i din verksamhet.

Projektbaserad automation

I ett projektbaserat automationsprojekt skräddarsyr vi en lösning runt din detalj eller en viss uppgift. På så sätt kan vi erbjuda dig en lösning som är optimal utifrån pris/prestandaparametrar. CNC Factory kan erbjuda dig lösningar innehållande antingen industri- eller portalrobotar, beroende på vad som är mest lämpat i det aktuella fallet.