AUTOMATION2019-05-03T15:02:39+00:00

AUTOMATION

Projektbaserad automation

I ett projektbaserat automationsprojekt skräddarsyr vi en lösning runt din detalj eller en viss uppgift. På så sätt kan vi erbjuda dig en lösning som är optimal utifrån pris/prestandaparametrar. CNC Factory kan erbjuda dig lösningar innehållande antingen industri- eller portalrobotar, beroende på vad som är mest lämpat i det aktuella fallet.

Produktbaserad automation

I produktbaserad automation har vi vänt på begreppen. Automationen är inte byggd för en specifik produkt utan framtagen för att passa en viss uppgift – en standardiserad och välbeprövad lösning till en mängd olika produkter.
Produktbaserad automation är lättanvända system till ett mycket konkurrenskraftigt pris.