CNC OCH VERKTYGSMASKINER2018-02-08T10:19:47+00:00

CNC OCH VERKTYGSMASKINER

Modernisering

Verktygsmaskiners mekaniska livslängd är ofta betydligt längre än livslängden på styrsystemet och övrig elektrisk utrustning. Driftsäkerhet, tillgång till reservdelar, operatörsmiljö, högre produktivitet och detaljkvalitet är bara några av fördelarna med att montera ett nytt CNC på en äldre maskin.

Vi har erfarenhet av hundratals ”retrofit” av alla typer av verktygsmaskiner. Då vi behärskar de ledande styrsystemen väljer vi tillsammans med er det styrsystem som passar bäst i det aktuella projektet.

ABC för produktivitet

Med rätt kompetens går det ofta att åtgärda även komplexa och svåra problem i en befintlig verktygsmaskin. Vår samlade erfarenhet av CNC och verktygsmaskiner uppgår till flera hundra år – en kunskap som gör att vi kan eliminera brister och öka prestandan i dina maskiner. Vi kallar det ABC för produktivitet.

10 goda skäl att byta styrsystem

  1. Stora ekonomiska fördelar
  2. Längre mekanisk livslängd
  3. Minimerad risk för oplanerade stopp
  4. Lättare att få tag i reservdelar
  5. Man undviker att kunskap ”försvinner” med tiden.
  6. Produktivitetsökning, möjliggör ny bearbetningsteknik som dynamisk svarvning och fräsning.
  7. Ökad driftsäkerhet
  8. Ingen nyinvestering i fundament, verktyg, program eller metoder.
  9. Miljön och arbetsmiljö blir vinnare. Säkerheten ökar.
  10. Förbättrad operatörsmiljö genom väsentligt förenklat handhavande och diagnostik.