ABC FÖR PRODUKTIVITET2018-02-08T15:43:58+00:00

ERA MASKINER KAN — SÅ MYCKET BÄTTRE

Det finns klara förbättringsmöjligheter i de allra flesta verktygsmaskiner och produktionsutrustningar – gamla som nya! Med rätt kompetens går det att åtgärda även komplexa och svåra problem i befintlig produktionsutrustning.

Vår samlade erfarenhet av CNC, verktygsmaskiner och industriautomation uppgår till flera hundra år – en kunskap som gör att vi kan eliminera brister och öka prestandan i dina maskiner. Vi kallar det – ABC för produktivitet.

Reducering av cykeltider

 • > Optimering av axlar
 • > Reducering av verktygsväxlar/laddtider
 • > Optimering av bearbetningsprogram
 • > Minimering av blockväxlingstider
 • > Robotbetjäning
 • > Byte av styrsystem

Högre och jämnare kvalitet på slutprodukten

 • > Optimering av axlar
 • > Elektronisk kompensering av mekaniska brister.
 • > Mekanikskonande åtgärder
 • > Byte av styrsystem

Ökad tillgänglighet

 • > Uppgradering/utbyte av komponenter/ system/delsystem som stör tillgängligheten.
 • > Fjärrdiagnos
 • > Grundlig och systematisk analys av orsaker till driftstopp.
 • > Byte av styrsystem

Nöjdare operatörer

 • > Översyn av operatörsmiljö med fokus på förenklat handhavande.
 • > Förbättring av diagnosfunktioner och felmeddelanden.
 • > Framtagning av förbättrade användarinstruktioner.
 • > Vid modernisering är produktionspersonalen delaktiga i utformning av funktioner och arbetssätt.