TOTALRENOVERING GAV HÅLLBAR ARBETSMILJÖ OCH ÖKAD KAPACITET

EN KARUSELLSVARV i behov av modernisering, efter 70 000 timmars produktion, fick en elektrisk och mekanisk totalrenovering där endast gjutgodset återanvändes. En robot ersatte den gamla verktygsväxlaren och ett heltäckande, ljudisolerat bearbetnings-rum skapar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

CNC Factory fi ck uppdraget att utveckla och moder-nisera en karusellsvarv som varit i drift sedan 1995. En ny ABB-robot på åkbana, för ökad effektivitet, hanterar verktygsbärare, roterande verktyg och svar-vverktyg. Magasinet uppgraderades från 32 till 180 st verktygsplatser. Nytt hydrostatik och hydrauliksystem med frekvensstyrda pumpar, nytillverkade mätprober för detalj och verktyg, samt ett helt nytt avancerat styrsystem med betydligt störrre beräkningskapacitet, verktygsdata via kodbärare och ett helt kundanpassat HMI är bara några av förändringarna.

– Tack vare moderniseringen är maskinen bokad för produktion till 2035! Det är speciellt roligt att se hur effektivt den ljudisolerade kapslingen av maskinen förbättrar arbetsmiljön, säger Mikael Svensson.

Upplev caset i VR! Scanna QR-koden, ladda ner appen direkt i din telefon (Android eller ios). Placera telefonen i dina VR-glasögon. Kör!

En spännande resa. Genom en totalrenovering har det mesta uppdaterats och förnyats. Nytt styrsystem, HMI, servo och motorer, verktygsmagasin, ljudisolerad kapsling av maskinen m.m.

2019-05-14T13:34:44+00:00maj 14th, 2019|